RENOPLAN SYSTEM 1

Hvordan kan store ujevnheter i gulver avrettes hurtig og med ekstrem lav arealvekt?

Med UZIN Turbolight-System.

Renovering gir ofte uventede utfordringer for håndverkere og prosjektledere For eksempel kan begrensninger i vektbelastninger og nødvendighet av store lagtykkelser kreve en spesiell gulvkonstruksjon.

Turbolight-Systemet fra UZIN gir mulighet til avretting av gulver i lagtykkelser fra 5 til 300 mm uten overganger og med vektbelastning på den bærende konstruksjonen som kun er ca. en tredjedel av konvensjonell påstøp. Sammenlignet med konvensjonell påstøp er UZIN Turbolight-System klart for belegging 3-4 uker tidligere. Tepper, elastiske belegg og parkett kan installeres på vanlig måte. Systemet er spesielt velegnet til bruk ved renovering av eldre bygg, fordi det gir en trinnlydsforbedring på 10 db (i 4 cm lagtykkelse i henhold til EN ISO 140-8).

UZIN instruksjonsvideo finnes nederst på siden

<p>Trinn 1: Prim det klargjorte underlaget med UZIN PE 360 Plus ved bruk av UZIN nylon fiber rull. Systemet kan også legges som en "flytende" konstruksjon på et separerende lag, men da i et minimumslag på 30 mm UZIN SC 914.</p>

Trinn 1: Prim det klargjorte underlaget med UZIN PE 360 Plus ved bruk av UZIN nylon fiber rull....

<p>Trinn 2: Monter minst 8 mm tykk foam ekspansjonslister langs vegger og alle andre vertikale bygningsdeler. Dette forhindrer "lydbroer" og spenninger i forhold til andre bygningsdeler.</p>

Trinn 2: Monter minst 8 mm tykk foam ekspansjonslister langs vegger og alle andre vertikale...

<p>Trinn 3: Bland UZIN SC 914 (NC 194 Turbo) i en mørtelpumpe eller tvangsblander. Tøm en eller to sekker UZIN SC 914 (NC 194 Turbo) i blanderen. Tilsett så den nødvendige vannmengde (ca 10 liter pr sekk) og bland i to minutter. Pump, eller transporter på annen måte, blandingen til bruksstedet og legg den straks ut. UZIN SC 914 (NC 194 Turbo) kan også blandes i blandekar med en kraftig blandedrill.</p>

Trinn 3: Bland UZIN SC 914 (NC 194 Turbo) i en mørtelpumpe eller tvangsblander. Tøm en eller to...

<p>Trinn 4: Fordel den blandede massen på underlaget i ønsket lagtykkelse. Komprimer massen med skje og rett av overflaten med en rettholt.</p>

Trinn 4: Fordel den blandede massen på underlaget i ønsket lagtykkelse. Komprimer massen med skje...

<p>Trinn 5: Glatt overflaten lett med et stålbrett eller murskje. Det er mulig å legge massen i lagtykkelser fra ca 5 mm uten problemer.</p>

Trinn 5: Glatt overflaten lett med et stålbrett eller murskje. Det er mulig å legge massen i...

<p>Trinn 6: Rull ut RR 201 renoveringsfilt på overfflaten av UZIN SC 914 (NC 194 Turbo) etter minst 24 timers hering* og kutt til med saks. La filten ligge løst over hele flaten med minst 2 cm overlapping

* Ved 20 °C og 65 % relativ luftfuktighet.</p>

Trinn 6: Rull ut RR 201 renoveringsfilt på overfflaten av UZIN SC 914 (NC 194 Turbo) etter minst 24...

<p>Trinn 7: Bland UZIN NC 195 flytsparkel med riktig mengde rent kadt vann. Legg ut riktig mengde (20 kg/m2). Rissanvisere skal anordnes i flytsparkellaget i alle døråpninger. Disse kan tettes med UZIN NC 182 NEW før toppbelegget monteres. hvis det, på grunn av beleggets beskaffenhet, er nødvendig med en finavretting med for eksempel UZIN NC 170 Levelstar, primes det først med UZIN PE 360 Plus.</p>

Trinn 7: Bland UZIN NC 195 flytsparkel med riktig mengde rent kadt vann. Legg ut riktig mengde (20...

<p>Trinn 8: Tepper og elastiske gulvbelegg samt parkett kan installeres på vanlig måte straks UZIN SC 914 (NC 194 Turbo) og toppsparkelen er klar til beleggingcovering.</p>

Trinn 8: Tepper og elastiske gulvbelegg samt parkett kan installeres på vanlig måte straks UZIN SC...