RENOPLAN SYSTEM 5

Hvordan kan tepper og elastiske belegg installeres hurtig på gamle underlag?

Med UZIN NC 172 BiTurbo.

Installasjonstiden og tiden arealer må være avstengt ved gulvrenovering bør være så kort som mulig. Det kan spares betydelig tid både for legger og bruker ved å anvende den hurtigherdende flytsparkelen UZIN NC 172 Bi Turbo. Sparkelen kan ofte anvendes direkte på det rengjorte underlaget f. eks på fastsittende, ikke sugende rester av  lim og sparkelmasse. Den hurtige arbeidsutførelsen uten priming gir store kostnadsbesparelser. UZIN NC 172 Bi Turbo herder i tillegg svært hurtig og er klar til belegning allerede etter 1 time. Alle disse fordelene gjør det mulig å  gjennomføre en hel renovering i løpet av 1 dag!

UZIN instruksjonsvideo finnes nederst på siden.

<p>Trinn 1: Fjern gammelt gulvbelegg. Slip/børst underlaget for å fjerne smuss, løse lim- eller sparkelrester osv. Rengjør arealet grundig med en kraftig industristøvsuger.</p>

Trinn 1: Fjern gammelt gulvbelegg. Slip/børst underlaget for å fjerne smuss, løse lim- eller...

<p>Trinn 2: Bland den hurtigherdende  sparkelmassen UZIN NC 172 BiTurbo med rent, kaldt vann. Bruk en egnet elektrisk drill påsatt en egnet visp. </p>

Trinn 2: Bland den hurtigherdende sparkelmassen UZIN NC 172 BiTurbo med rent, kaldt vann. Bruk en...

<p>Trinn 3: Legg ut den ferdigblandede massen direkte på underlaget. Massen kan fordeles med tannsparkel.</p>

Trinn 3: Legg ut den ferdigblandede massen direkte på underlaget. Massen kan fordeles med...

<p>Trinn 4: Bruk så en piggrulle for lufting av sparkellaget. </p>

Trinn 4: Bruk så en piggrulle for lufting av sparkellaget.

<p>Trinn 5: Legging av belegg kan normalt starte etter ca 1 times tørketid. I dette tilfellet blir det lagt designgulv limt med UZIN KE 66. Påfør limet med en egnet limspreder og la det lufte litt. </p>

Trinn 5: Legging av belegg kan normalt starte etter ca 1 times tørketid. I dette tilfellet blir det...

<p>Trinn 6: Legg design belegget og rull over hele arealet med en beleggvals. Det nye belegget er klart til bruk etter en tørketid på ca 24 timer. </p>

Trinn 6: Legg design belegget og rull over hele arealet med en beleggvals. Det nye belegget er...