RENOPLAN SYSTEM 6

Hvordan kan nytt gulvbelegg installeres hurtig og enkelt på eksisterende PVC belegg?

Med Sigan 2.

Fjerning av eksisterende gulvbelegg og legging av nytt er kostbart, fører til nedsmussing av lokalet og til at gulvet ikke kan benyttes i en alt for lang periode. Sigan 2 tilbyr en hurtig og sikker løsning på disse problemene. I tillegg vil det i framtiden være enkelt å fjerne det nye belegget uten å etterlate slimrester på underlaget. Nye PVC, CV og gummibelegg kan installeres på eksisterende belegg av PVC eller linoleum, hurtig og uten nedsmussing av lokalet. Dette kan gjøres ved bruk av switchTec® limteknologi fra UZIN.

UZIN instruksjonsvideo finnes nederst på siden.

<p>Trinn 1: For å fjerne smuss, støv etc. skal det gamle belegget rengjøres med en mopp fuktet i rent vann.</p>

Trinn 1: For å fjerne smuss, støv etc. skal det gamle belegget rengjøres med en mopp fuktet i rent...

<p>Trinn 2: Når underlaget er tørt gjøres en prøveliming med Sigan 2 for å sjekke vedheften til det eksisterende PVC belegget.</p>

Trinn 2: Når underlaget er tørt gjøres en prøveliming med Sigan 2 for å sjekke vedheften til det...

<p>Trinn 3: Monter den leveret  Sigan tapen langs alle vegger og utstikk. Dette gir større limkraft langs kantene.  </p>

Trinn 3: Monter den leveret Sigan tapen langs alle vegger og utstikk. Dette gir større limkraft...

<p>Trinn 4: Lim Sigan2 på underlaget i samme lengderetning som det nye toppbelegget skal legges. Legg Sigan 2 kant i kant og kutt til der det er nødvendig og press fast.  </p>

Trinn 4: Lim Sigan2 på underlaget i samme lengderetning som det nye toppbelegget skal legges. Legg...

<p>Trinn 5: Legg ut det aklimatiserte gulvbelegget. </p>

Trinn 5: Legg ut det aklimatiserte gulvbelegget.

<p>Trinn 6: Brett halve belegget tilbake og trekk beskyttelsespapiret av Sigan 2.         </p>

Trinn 6: Brett halve belegget tilbake og trekk beskyttelsespapiret av Sigan 2.

<p>Trinn 7: Legg belegget ut på Sigan 2 og bruk beleggvals. Nå brettes den andre halvdelen av belegget tilbake. Fjern resten av beskyttelsespapiret fra Sigan 2  og fjern eventuelt smuss ved hjelp av papirbretten. Legg ut resten av belegget og rull over med en beleggvals
</p>

Trinn 7: Legg belegget ut på Sigan 2 og bruk beleggvals. Nå brettes den andre halvdelen av belegget...

<p>Trinn 8: Rull sammen beskyttelsespapiret  for å redusere  avfallsvolumet. Det nye gulvbelegget kan tas i bruk straks etter legging. Etter mange år kan belegget fjernes igjen uten å etterlate limrester på underlaget.</p>

Trinn 8: Rull sammen beskyttelsespapiret for å redusere avfallsvolumet. Det nye gulvbelegget kan...