RENOPLAN SYSTEM 7

Hvordan produsere gulvpuss som er hurtig klar til belegning?

Med UZIN SC 980.

Pusslag eller støpte arealer basert på standard sement har en herdetid på minst 28 døgn. I spesielle og komplekse gulvkonstruksjoner kan herde/tørketiden være mye lengre.

En mulighet til å korte ned tørke tiden og få hurtig fremdrift på byggeplassen kan man få ved å anvende den hurtigherdende rapidsementen UZIN SC 980 som i tillegg har meget lavt svinn. Produktet består av hydraulisk herdende spesialsement som sikrer en hurtig og praktisktalt svinn- og spenningsfri herding. Avhengig av beleggets art, er UZIN SC 980 klar til belegning allerede etter 24 timer*. På grunn av det lave svinnet er det mulig å legge pussarealer opp til 200 m2 uten fugeoppdeling.                                     

* Ved 20 °C og 65 % relativ luftfuktighet.

UZIN instruksjonsvideo finnes nederst på siden.

 

 

<p>Trinn 1: Installasjon av mørtel produsert av hurtigherdende sement UZIN SC 980 kan starte straks underlaget er klargjort.</p>

Trinn 1: Installasjon av mørtel produsert av hurtigherdende sement UZIN SC 980 kan starte straks...

<p>Trinn 2: Bland UZIN SC 980 med en god 0/8 mm støpesand og vann. Bruk en mørtelpumpe eller tvangsblander. I produktdatabladet kan man finne det riktige blandingsforhold av sement/sand for å oppnå den ønskede kvalitet. </p>

Trinn 2: Bland UZIN SC 980 med en god 0/8 mm støpesand og vann. Bruk en mørtelpumpe eller...

<p>Trinn 3: Hvor mye vann som skal tilsettes avhenger av fuktinnholdet i sanden. Mørtelen skal være «jordfuktig» og må ikke blir for bløt. Det maksimale vann/sementforholdet er 0,45.</p>

Trinn 3: Hvor mye vann som skal tilsettes avhenger av fuktinnholdet i sanden. Mørtelen skal være...

<p>Trinn 4: UZIN SC 980 kan nå pumpes eller transporteres på annen måte til bruksstedet hvor den legges ut og komprimeres straks. </p>

Trinn 4: UZIN SC 980 kan nå pumpes eller transporteres på annen måte til bruksstedet hvor den...

<p>Trinn 5: Avrett mørtelen ved hjelp av lirer og rettholt. </p>

Trinn 5: Avrett mørtelen ved hjelp av lirer og rettholt.

<p>Trinn 6: Puss og glatt overflaten med pusse- og glatte brett straks etter at den er avrettet. Belegning kan starte allerede etter 24 timer, avhengig av blant annet blandingsforholdet og hvilket belegg som skal legges.  

* Ved 20°C og 65% relativ luftfuktighet.</p>

Trinn 6: Puss og glatt overflaten med pusse- og glatte brett straks etter at den er avrettet....